Publications

Export 9 results:
Filters: Author is H. G. Schuster  [Clear All Filters]
1989
Chennaoui, O., Liebert, W., Pawelzik, K. R. & Schuster, H. G. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 5 (24), 38 (1989).
Liebert, W., Pawelzik, K. R. & Schuster, H. G. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 5 (24), 52 (1989).
Pawelzik, K. R. & Schuster, H. G. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 53 (5), DY (1989).
1988
Pawelzik, K. R. & Schuster, H. G. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 5 (23), 4 (1988).
1987
Pawelzik, K. R. & Schuster, H. G. Generalized dimensions and entropies from measured time series. Phys. Rev. A 35 (1), 481–484 (1987).
Pawelzik, K. R. & Schuster, H. G. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 5 (22), DY–25.1 (1987).